Daniyal Shamkhalov vs Bekzat Zhassiya

Male Featherweight 65.8 kg (145 lbs) 21W

Player statistic

Round 1
    2:16 Knockout Bekzat Zhassiya