Patrick Best vs Dzhamal Medzhidov

Male Light Heavyweight 93 kg (205 lbs) 21W

Player statistic

Round 1
    2:05 Technical Knockout Dzhamal Medzhidov