Talshyn Zhumatayeva vs Khushi Gohel

Female Jr Lightweight 70.3 kg (155 lbs) 19JW

Player statistic

Round 1
Talshyn Zhumatayeva Technical Knockout 0:24