Zokhrab Veliyev vs Shoymard Abdulnazarov

Male Bantamweight 61.2 kg (135 lbs) 22A

Player statistic

Round 3
    3:00 Decision (Unanimous) Shoymard Abdulnazarov