Sarah Carney vs Lijana Lipinskaite

Female Jr Bantamweight 61.2 kg (135 lbs) 21JWC

Player statistic

Round 1
Sarah Carney Sub (Rear-Naked Choke) 2:19