Dmytro Makarov vs Alidzhon Salokhidinov

Male Jr Strawweight 52.2 kg (115 lbs) 21JW

Player statistic

Round 3
    1:39 Sub (Front choke) Alidzhon Salokhidinov