Simon Bruknar vs Batir Sharuhanov

Male Jr Bantamweight 61.2 kg (135 lbs) 19JE

Player statistic

Round 3
    2:16 Sub (Armbar) Batir Sharuhanov