Charlotte Brown vs Viktoriya Dudakova

Female Flyweight 56.7 kg (125 lbs) 19E

Player statistic

Round 1
    1:34 Sub (Armbar) Viktoriya Dudakova