Dario Bellandi vs Dzhamal Medzhidov

Male Middleweight 83.9 kg (185 lbs) 18W

Player statistic

Round 2
    0:36 Technical Knockout Dzhamal Medzhidov