Nora Nagy vs Ofelia Nikolaeva

Female Lightweight 70.3 kg (155 lbs) 17E

Player statistic

Round 2
    2:45 Technical Knockout Ofelia Nikolaeva