Farridun Shonazarov vs Igor Akhmatov

Male Jr Welterweight 77.1 kg (170 lbs) 21JW

Player statistic

Round 1
    2:55 Sub (Armbar) Igor Akhmatov