Gamzat Sirazhudinov vs Maxim Semyonov

Male Jr Light Heavyweight 93 kg (205 lbs) 19JW

Player statistic

Round 3
Gamzat Sirazhudinov Technical Knockout 1:09